RODO TERMY ZAKOPIAŃSKIE

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Termy Zakopiańskie zobowiązują się do poszanowania Państwa prywatności poprzez dołożenie wszelkich starań w zakresie właściwej ochrony powierzonych nam danych osobowych.

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (zwanego dalej „RODO”) pragniemy poinformować, iż:

 1. Administrator danych osobowych:
  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółka POLSKIE TATRY S.A., adres: ul. Droga do Białego 7c, 34-500 Zakopane, KRS 0000105395, REGON 490067757, NIP 7360005718, która jest właścicielem Term Zakopiańskich, ul. Jagiellońska 31, 34-500 Zakopane, tel. 18 20 011 22, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

  W przypadku skorzystania przez Panią/Pana z usług Term Zakopiańskich za pośrednictwem innych Podmiotów – Partnerów (zwanych dalej „Podmiotami pośredniczącymi”), także te Podmioty przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w zakresie ich udostępnienia przez Panią/Pana. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych przez Podmioty pośredniczące określone zostały w ich procedurach i politykach prywatności.

 2. Cele przetwarzania danych osobowych, podstawy prawne oraz obowiązek podania danych:
  1. Termy Zakopiańskie mogą przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w niezbędnym zakresie na mocy art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, w celu spełnienia obowiązków i realizacji uprawnień w ramach zawartych umów, w szczególności dotyczących:
   • realizacji usług rekreacyjnych i sportowych,
   • realizacji usług gastronomicznych,
   • realizacji imprez okolicznościowych, urodzinowych,
   • zakupu biletów i pakietów promocyjnych on-line,
   • wynajmu lokali.

    Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich brak uniemożliwi Państwu zawarcie i realizację umowy.

  2. Termy Zakopiańskie mogą przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w niezbędnym zakresie na mocy art. 6 ust. 1 lit. c) lub f) RODO, dla wypełnienia prawnego obowiązku i realizacji prawnie uzasadnionych interesów, w celu:
   • zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia, m.in. poprzez stosowanie monitoringu wizyjnego we wszystkich strefach publicznych wewnątrz obiektu oraz w bezpośrednim jego otoczeniu,
   • rozpatrywania ewentualnych reklamacji, jak również ustalenia lub dochodzenia roszczeń bądź obrony przed roszczeniami,
   • realizacji procedury postępowania z rzeczami znalezionymi na terenie obiektu Termy Zakopiańskie.
  3. Termy Zakopiańskie mogą przetwarzać Pani/Pana dane osobowe na mocy art. 6 ust. 1 lit. c) lub d) RODO dla wypełnienia prawnego obowiązku lub ochrony żywotnych interesów osób, których dane dotyczą w sytuacjach tego wymagających, a zaistniałych na terenie obiektu, w szczególności gdy zachodzi konieczność udzielenia pierwszej pomocy.

   Podanie danych osobowych we wskazanym wyżej celu jest niezbędne do podjęcia adekwatnych działań przez Termy Zakopiańskie.

  4. Termy Zakopiańskie mogą przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w niezbędnym zakresie na mocy art. 6 ust. 1 lit. a) RODO za Pani/Pana dobrowolną zgodą, w celach:
   • wydania karnetów Gym & Fitness,
   • wydania karnetów imiennych,
   • wydania biletów grupowych,
   • marketingowych, informacyjnych, czy doboru adekwatnego pakietu różnych usług promocyjnych i innych.

    Podanie danych osobowych w ramach wyrażonej zgody ma charakter dobrowolny, a zgoda na przetwarzanie danych może być w każdym momencie wycofana. Sposób wycofania zgody oraz skutki braku wyrażenia zgody lub cofnięcia zgody Administrator określa każdorazowo w informacji udzielanej przy pozyskiwaniu danej zgody.

 3. Informacje o kategoriach odbiorców danych osobowych:
  1. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione:
   • pracownikom i współpracownikom Term Zakopaińskich posiadającym upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych, zadań zleconych,
   • podmiotom pośredniczącym w korzystaniu z usług Term Zakopiańskich na podstawie Pani/Pana dyspozycji,
   • dostawcom usług technicznych i organizacyjnych dla Term Zakopiańskich w zakresie niezbędnym do ich realizacji, ale wyłącznie w ramach upoważnień lub powierzeń (w szczególności, podmiotom wyspecjalizowanym w zapewnianiu obsługi technicznej systemów teleinformatycznychy),
   • podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

 4. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej:
  1. Termy Zakopiańskie nie przekazują danych osobowych do odbiorców zlokalizowanych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (kraje Unii Europejskiej).
  2. W przypadku korzystania przez Panią/Pana z usług Term Zakopiańskich z pomocą Podmiotów pośredniczących oraz kontaktowania się z Termami Zakopiańskimi za pośrednictwem portali społecznościowych, czy innych kanałów komunikacyjnych, dla których usługodawcy umieścili np.: serwery poza obszarem Unii Europejskiej, Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w państwach trzecich. Wszystkie takie Podmioty posiadają własne procedury i polityki prywatności.

 5. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:
  1. Termy Zakopiańskie przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w czasie niezbędnym do zrealizowania wybranych przez Panią/Pana usług zgodnie z umową oraz będzie przechowywać Pani/Pana dane osobowe przez okres wymagany przepisami prawa do celów archiwizacji, spełnienia wymogów obowiązujących przepisów o rachunkowości i prowadzenia dokumentacji podatkowej oraz ewentualne rozstrzyganie wzajemnych roszczeń.
  2. Dane przetwarzane w ramach monitoringu są automatycznie nadpisywane i podlegać będą przechowywaniu przez okres niezbędny do zapewnienia ochrony osób lub mienia należącego do Administratora bądź przez okres niezbędny do ustalenia lub dochodzenia roszczeń, lecz nie dłużej niż 3 miesiące. Po tym okresie dane będą zastępowane danymi aktualnymi (nadpisywane), z zastrzeżeniem sytuacji wymagających prowadzenia postępowań wyjaśniających, z uwagi na zdarzenia naruszenia bezpieczeństwa osób i mienia. Dla takich wyjątkowych sytuacji przetwarzanie danych z monitoringu odbywać się będzie adekwatnie do zaistniałych okoliczności i wymogów prawa.

 6. Prawa przysługujące osobie, której dane są przetwarzane:
  1. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, uzupełnienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Prawo przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  2. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie wyrażonej zgody przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia w każdym czasie, a w przypadku przetwarzania na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec tego przetwarzania z uwagi na szczególną Pani/Pana sytuację.

 7. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji:
  1. Nie będzie Pani/Pan podlegać decyzjom podejmowanym w sposób zautomatyzowany (bez udziału człowieka). Pani/Pana dane osobowe nie będą również wykorzystywane do profilowania bez wcześniej wyrażonej na to zgody.
  2. Zakres profilowania może być realizowany przez Termy Zakopiańskie na podstawie odrębnie wyrażonej zgody na ten cel, np. dotyczącej ustalenia odpowiedniego pakietu usług lub pakietu lojalnościowego.
  3. Zakres profilowania może być realizowany w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych przez Podmioty pośredniczące oraz oferujące kanały komunikacyjne na podstawie Pani/Pana wyboru i decyzji – co do skorzystania z nich. Podmioty takie posiadają własne procedury i polityki prywatności.

 8. Stosowanie plików „cookies”:
  1. Na stronie internetowej www.termy-zakopianskie.pl są wykorzystywane pliki „cookies”.
  2. Pliki "cookies" stosowane na stronie www.termy-zakopianskie.pl nie przechowują żadnych danych osobowych.
  3. Pliki „cookies” są to zazwyczaj małe pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowując ją do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  4. Pliki „cookies” wykorzystujemy do odczytywania i analizowania statystki między innymi z Google AdWords, Analytics.
  5. Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym. Ograniczenie stosowania plików „cookies” może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

   Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na wykorzystywanie plików „cookies” w wyżej opisany sposób, prosimy o ich wyłączenie w ustawieniach przeglądarki internetowej lub nie korzystanie z serwisu internetowego www.termy-zakopianskie.pl.


Termy Zakopaińskie zastrzegają sobie prawo wprowadzania zmian w Polityce prywatności.